Inge Nicole Bak wint Categorieprijs Letteren en Publieksprijs

Inge Nicole Bak heeft de Categorieprijs Letteren gewonnen. De jury prijst het originele taalgebruik van Inge Nicole Bak en haar opvallende rake typeringen van mensen en de dieren waar ze mee omgaan. Inge schroomt niet in haar werk een harde, koude wereld te beschrijven, waarin steeds weer dieren voorkomen. Op dichterlijke wijze  kan ze over erotiek schrijven, nergens platvloers of clichématig. Het is filmisch schrijven, meent recensent Ezra de Haan, die haar roemt vanwege haar werk op de korte baan, in de novelle De tranen van de zeegans. ‘Het tot nu toe kleine oeuvre van Inge Nicole Bak kenschetst zich door fijnzinnig taalgebruik. Het zijn geen boeken voor de grote massa, en tegelijkertijd verdienen ze een groter lezerspubliek. Aldus het oordeel van de jury.
De categorieprijs bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro.

Inge Nicole Bak heeft ook de Alkmaarsche Courant Publieksprijs gewonnen. Zij kreeg de meeste stemmen van lezers van de Alkmaarsche Courant, die konden stemmen via bonnetjes in de krant, ansichtkaarten of via deze website. De prijs bestaat uit een bedrag van 500 euro en een beeldje van Nic Jonk. Chef Redactie Fred Hoogendoorn van de Alkmaarsche Courant nodigde Inge uit om een verhaal te schrijven voor de kerstkrant van 2012.

Terug