Op reis naar de prijs

Tijdens Kunst tot de Nacht (2 september 2011) start de reis van Rabobank Cultuurprijs op weg naar de prijs, die in 2012 wordt uitgereikt aan de beste kunstbeoefenaar in de regio Alkmaar. De reis start aan de Bergerweg nr. 1 te Alkmaar, waar wij onze gasten verwelkomen in het gebouw waar het Regionaal Archief, de Cultuur Compagnie, het Archeologisch Centrum en de Kunstuitleen huizen. We hopen van harte u daar te mogen begroeten. Reist u met ons mee?

De Rabobank Cultuurprijs wil kunst- en cultuurbeoefenaren in de regio Alkmaar in de schijnwerpers zetten voor geïnteresseerd publiek. Sponsors die hun naam verbinden aan de Cultuurprijs tonen daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid. Prijzen worden in 2012 toegekend aan kunstenaars in de categorieën Letteren, Podiumkunsten en Visuele Kunsten. Het publiek kent zelf de Alkmaarsche Courant publieksprijs toe en er is een speciale Jong Talent prijs voor een veelbelovende jonge kunstenaar.

Terug