De juryopdracht

De jury:

 • nomineert per editie in drie categorieën drie genomineerden
 • stelt per categorie een prijswinnaar vast
 • kiest uit de categoriewinnaars de winnaar van de Rabobank Cultuurprijs
 • bepaalt de winnaar van de Jong Talent Prijs.

Categorieën

 • Letteren: literatuur, poëzie, songteksten, toneelteksten
 • Podiumkunsten: muziek, muziektheater, dans, toneel, cabaret
 • Visuele kunsten: beeldende kunst, fotografie, film, nieuwe media

Criteria voor deelname

De Cultuurprijs is bestemd voor kunstenaars/instellingen uit de regio Alkmaar. De regio bestaat uit de volgende gemeenten:

 • Alkmaar (Koedijk/Oudorp/Graft de Rijp/Schermer)
 • Bergen (Egmond/Bergen/Schoorl/Groet)
 • Heiloo
 • Castricum (Akersloot)
 • Heerhugowaard
 • Langedijk (Noord- en Zuid-Scharwoude/Broek op Langedijk/Sint Pancras)

Deelname kunstenaars

 • De cultuurprijs is bestemd voor professionele kunstenaars, groepen of kunst- en cultuurinstellingen. Veelbelovende en bekende kunstenaars uit de regio komen in aanmerking. Onderstaande criteria gelden als voorwaarden voor deelname:
 • deelname is alleen toegestaan aan personen en instellingen die zich in bovenstaande gemeenten beroepsmatig of semi-beroepsmatig bezig houden met kunst en cultuur. Personen die geboren of getogen zijn in de genoemde gemeenten kunnen ook in aanmerking komen voor de prijs
 • de kandidaat dient zich op een kwalitatief hoog niveau met kunst of cultuur bezig te houden binnen één van de volgende disciplines; Letteren, Podiumkunsten of Visuele kunsten
 • van het werk dient een stimulerende invloed uit te gaan op de regionale cultuur en/of samenleving
 • binnen het vakgebied dient het werk er uit te springen (op te vallen)
 • het werk moet kwaliteit hebben, originaliteit uitstralen en een eigen signatuur hebben.

Jong Talent Prijs

De genomineerden voor de Jong Talent Prijs zijn woonachtig in de regio Alkmaar of zijn daar geboren of getogen. De criteria zoals die gelden voor de deelname van kunstenaars zijn ook van toepassing op de Jong Talent Prijs.
Deelname is toegestaan door kunstenaars tot 25 jaar, die minimaal één keer hebben geëxposeerd, dan wel voor publiek hebben opgetreden. Het werk dient veelbelovend te zijn.

De Oeuvre Prijs

De jury kan per editie beslissen om een oeuvreprijs uit te reiken aan een kunstenaar die boven het niveau van een reguliere prijs uitstijgt. Of en aan wie een oeuvreprijs wordt toegekend is de volledige discretionaire bevoegdheid van de jury.
Het is niet vanzelfsprekend dat er iedere editie een oeuvreprijs wordt uitgereikt.

Overwegingen die bij de jury een rol kunnen spelen:

 • de bekendheid van de kunstenaar tot ver buiten de eigen regio
 • de wijze waarop en de mate waarin deze kunstenaar anderen heeft geïnspireerd
 • hij/zij heeft invloed (gehad) op het culturele klimaat in het algemeen
 • vanzelfsprekend moet er ook daadwerkelijk een oeuvre zijn
 • en in ieder geval moet de kunstenaar beargumenteerd boven het niveau van een hoofdprijs uitstijgen
 • aan de jury wordt gevraagd om de overige overwegingen te formuleren en die aan het bestuur voor te leggen.

Samenstelling van de jury

De jury bestaat uit:

 • de voorzitter
 • 6 leden (per kunstcategorie 2 leden met specifieke kennis)
 • de winnaar van de Jong Talent Prijs

De jury wordt ondersteund door een notulist.

De leden van de jury worden gevraagd op basis van hun geschiktheid en kennis. Een jurylid kan maximaal twee edities in de jury zitting nemen (bij wijze van uitzondering een derde editie). De juryleden worden per editie als lid benoemd. De burgemeester van één van de deelnemende gemeenten wordt als juryvoorzitter gevraagd. Hij/zij is voor één editie de voorzitter van de jury. De winnaar van de Jong Talent Prijs neemt één editie deel aan de jury. Eén jurylid heeft tevens zitting in het bestuur.

De jury is verantwoordelijk voor de voordracht van de genomineerden en het vaststellen van de winnaars.