Draagt u cultuur een warm hart toe?

Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar heeft geen winstoogmerk. Dankzij de steun van tal van partijen kunnen we de schijnwerper richten op de rijke kunst- en cultuursector in onze regio. Daar zijn we heel blij mee. Wilt u ook bijdragen? In een  persoonlijk gesprek lichten we graag de mogelijkheden toe. Ook denken we graag met u mee hoe u met het sponsoren van de Cultuurprijs een bijdrage kunt leveren aan uw communicatie en marketing doelstellingen.

Hoofdsponsors, subsponsors en partners

De Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar is ambitieus en werkt aan verbetering van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de Cultuurprijs. We willen meer kansen voor kunstenaars uit de regio, meer betrokkenheid van regiogemeenten en culturele instellingen en meer bekendheid van de Cultuurprijs. Met twee hoofdsponsors, te weten de Alkmaarsche Courant en de Rabobank Alkmaar en omstreken, worden deze ambities ook steeds meer werkelijkheid. Naast de twee hoofdsponsors zijn er partners en subsponsors die met geld sponsoren of diensten in natura leveren.

Gemeenten

Wij zijn erkentelijk voor de steun en sterke betrokkenheid van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Zij onderschrijven het bestaansrecht en de ambities van de stichting door hun bijdragen in aandacht, netwerk, natura en geld.

Vrijwilligers

De Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar bestaat volledig uit vrijwilligers. Bij het organiseren van evenementen en het vergroten van de publiciteit kunnen we altijd enthousiaste mensen gebruiken. Zin om ook een steentje bij te dragen? Neem contact met ons op.

Exposure

Het bestuur van de Stichting Cultuurprijs Regio Alkmaar werkt samen met cultuurinstellingen en organisaties in de regio. De Rabobank Cultuurprijs en de evenementen hier omheen bieden kansen om de eigen bekendheid of kunstparticipatie in eigen huis te vergroten. De Stichting streeft ook actieve communicatie naar buiten na. Naast veelvuldige publicaties in de Alkmaarsche Courant en andere media kunt ons volgen op Facebook en Twitter.