Bestuur

Geert ten Dam, voorzitter
Cas Himmelreich, secretaris
Martin Brünger, penningmeester
Marian Heemskerk, inhoudelijk adviseur
Renie Hylkema, communicatie en publiciteit
Klaas Kirpensteijn, evenementen
Sylvia Spiekermann, relatiebeheer